12/27/2009

Anatomia unui tsunami

http://www.pbs.org/wgbh/nova/tsunami/anat-flash.html

Niciun comentariu: