1/23/2010

Eroziunea

Eroziunea este un proces fizico-chimic natural prin care solul sau rocile părţii externe ale crustei terestre sunt continuu îndepărtate generând un relief caracteristic. 
Eroziunea este efectul combinat al factorilor climatici (temperatură, umiditate, apă, vânturi), factorilor biotici (prezenţa sau absenţa vegetaţiei) şi gravitaţiei. 
In funcţie de factorul major care modelează relieful se disting mai multe forme de eroziune: eroziune fluviatilă, eroziune glaciară, eroziune costieră şi eroziune în suprafaţă.
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material082/actividades/modelado_litologico/viento_v03.swf


http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material082/actividades/modelado_litologico/erosiona_v01.swf 


http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material082/actividades/modelado_relieves/glaciar_v02.swf


http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material082/actividades/modelado_relieves/viento_v02.swf


http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material082/actividades/modelado_rio/vallev_v00.swf

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material082/actividades/modelado_rio/erosiona_v01.swf

Niciun comentariu: