7/26/2010

Profesorul Creator, alt mod de a face educatie

Proiectul a primit finanţare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, conform contractului de finanţare - POSDRU/57/1.3/S/34533.
Obiectivul general al proiectului vizează elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare.
  • Formarea abilităţilor de utilizare a diverselor materiale educaţionale digitale (software educaţional)
  • 80 de experţi vor instrui 1.500 de profesori din învăţământul preuniversitar din toată ţara, în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare
  • Absolvenţii programului de formare vor primi atestate profesionale purtătoare de credite transferabile.
  • Organizarea sesiunilor de formare si a sesiunii de desfăşurare a concursului de proiecte. Vor fi afişate proiectele cele mai bune care sunt propuse pentru concursul naţional.

http://profesorulcreator.siveco.ro/web/guest/home

Niciun comentariu: